Ein saulelė aplink dangų

| teatralizuota muzikinė kompozicija | 60 min

Pagrindinė tema – „saulės ratas“. Nenutrūkstamas ir amžinas virsmas: besikeičiantys metų laikai ir jų sąsajos su žmogaus gyvenimo ciklu. Kūriniu siekiama balanso tarp dviejų visur randamų priešingų, tačiau vienas kitą papildančių pradų: moteriškumo – vyriškumo, pasyvumo – aktyvumo, seno – naujo ir t.t.

Keturių dalių teatralizuotą muzikinę kompoziciją kūrė keturi kompozitoriai: Juta Pranulytė, Algirdas Martinaitis, Donatas Zakaras ir Nijolė Sinkevičiūtė.

Kūrinys buvo parodytas:

2020 m. Gruodžio 22 d. 19 val. Menų spaustuvės Juodojoje salėje

2020 m. Gruodžio 23 d. 19 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro Mažojoje salėje