Performa

audiovizualinis projektas | 60 min

Smuikas ir violončelė, šešios šiuolaikinės kompozicijos ir viena vizualiai intonuota garso kelionė. Kaip tai atrodo, ką galima (nu)jausti, kiek mūsų vaizduotė artima girdimai, čiuopiamai, regimai tikrovei? Nuo visiškos tylos iki fortissimo, nuo švarios ir lygios instrumen- to linijos iki noise krebždesių. Tai – audiovizualinis projektas „Performa“, kartu tapęs ir pirmuoju Loros Kmieliauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) styginių dueto „Twenty Fingers Duo“ muzikos albumu.

„Performą“ jungia skirtybės – tai ir garso hipnozė, ir ją keičiantis nervas, vis prasimušantis lyriką laužantis antiansambliškumas. Lietuvoje ir pasaulyje vis dar ganėtinai retai aptinkama šiuolaikinė muzika, skirta būtent styginių duetui – smuikui ir violončelei. Specialiai „Performai“ Lietuvos kompozitorių parašyti kūriniai leidžia skleistis autentiškai sąveikai su garsu, pakliūti į ribines situacijas. Tai asmeniška, daugiabriaunė, nuoširdumo, taip pat – švelnios ironijos kupina kelionė į vizualųjį garso patyrimą.

Šešių „Performos“ kompozicijų autoriai – šiuolaikinėse performatyvaus meno formose kuriantys ir skirtingas būsenas savo kūryboje nagrinėjantys kompozitoriai: Julius Aglinskas, Arturas Bumšteinas, Dominykas Digimas, Andrius Maslekovas, Mykolas Natalevičius ir Rūta Vitkauskaitė.

TWENTY FINGERS DUO

Lora Kmieliauskaitė (smuikas)

Arnas Kmieliauskas (violončelė)


Vizualų autorė – Lauryna Narkevičiūtė

Vaizdo projekcijų autorius – Kristijonas Dirsė

Scenos dailininkas – Rokas Valiauga